Welkom op AutiMaatjeNoordwijk

Mijn naam is Janine Passchier,

Persoonlijk begeleider voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, ik verzorg levensloopbegeleiding in elke levensfase. Dat zie ik als mijn missie. 

Autisme heb je een leven lang. De vragen waarmee je te maken krijgt, zijn in elke levensfase anders. Mensen met autisme ontwikkelen zich anders dan leeftijdsgenoten zonder autisme. Dit brengt specifieke kwaliteiten en uitdagingen met zich mee. Een van deze uitdagingen is dat veel mensen met autisme moeite hebben met veranderingen, vooral wanneer deze van buitenaf komen.

Autisme heeft impact op alle levensgebieden. Veel van de problemen waar mensen met autisme mee te maken krijgen, ontstaan in de communicatie en interactie met andere mensen.

Levensloopbegeleiding richt zich daarom niet alleen op de persoon met autisme zelf, maar ook op de mensen in zijn of haar leefwereld en niet alleen op het functioneren in de thuissituatie, maar ook op het functioneren in onderwijs, werk en sport/vrije tijd. 

Mensen met autisme en hun naasten stellen vier primaire kwaliteitseisen aan levens- loopbegeleiding:

  • vraaggericht maatwerk,

  • een persoonlijke klik met hun begeleider die resulteert in een vertrouwensrelatie,

  • continuïteit in de begeleiding, zowel in de loop van de tijd als over meerdere levens-gebieden en

  • flexibiliteit in de begeleiding: minder als het kan, meer zodra het nodig is. 

Ik kan dit bieden! 

Naast de levensloopbegeleiding heb ik ook een dagbesteding geopend, speciaal voor mensen met ASS. Verderop op deze website geef ik daarover meer uitleg!

De dagbesteding is ook zeer toegankelijk voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel. 

 

Stuur een mailtje naar AutiMaatjeNoordwijk@gmail.com en ik neem contact met u op!