Wat kan ik voor u betekenen?

Als levensloopbegeleider biedt ik levensbrede ondersteuning gedurende langere tijd aan, aan mensen met een autisme spectrum stoornis en zijn/haar naasten.

Mogelijke taken van een levensloopbegeleider zijn:

    • ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht van de persoon met autisme op relevante levensgebieden,

    • ondersteuning bieden bij het voeren van de regie over het eigen leven, toerusten van betrokkenen in de leefwereld, zodat zij de gewenste bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en participatie van de persoon met autisme,

    • pro-actieve begeleiding bij veranderingen die te voorzien zijn en monitoring van onvoorziene veranderingen, coördineren in complexe situaties van de inzet van (professionele) zorg-, hulp- en dienstverleners,

    • informeren, adviseren en ondersteunen van de persoon met autisme en zijn of haar naasten bij het vinden van gespecialiseerde vormen van hulp, zorg of ondersteuning. 

Maar ook:

* begeleiding op school

* begeleiding bij de vrijetijdsbesteding

* coaching op het werk

* hulp bij het (leren) zelfstandig wonen

* etc. 


Het begeleidingsaanbod stemmen we af op jouw zorgbehoefte. Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven. Ik kom bij je thuis, op school of op het werk. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en je zelfregie. Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij.