Dagbesteding De OpMaat een opmaat naar werk

Dagbesteding De OpMaat is een dagbesteding Op Maat voor jongeren met een ASS die niet kunnen werken, maar ook een OpMaat naar werk voor jongeren die willen en kunnen werken! 

Bij De OpMaat zitten de deelnemers niet geïsoleerd achter een computer of tv, maar hebben ze contact met lotgenoten, krijgen ze een duidelijke dagstructuur aangeboden en kunnen ze constructief bezig zijn met hun hoofd en hun handen. Maar ook gewoon zitten, kletsen of spelletjes doen.

Daarnaast kunnen de deelnemers in een veilige omgeving alle vaardigheden leren die nodig zijn voor een betaalde baan en op eigen tempo daar naar toewerken.  Op deze manier is De OpMaat een echte OpMaat naar werk.

Er kan bij ons gesleuteld worden aan scooters en fietsen, je kunt meubels opknappen of zelf maken, elektrische apparaten uit elkaar halen en weer in elkaar zetten of proberen te repareren. Ook zijn er pc's aanwezig, niet om een spelletje op te doen, maar om te werken met grafische vormgeving, programmeren, etc. 

Verder is er een winkel verbonden aan De OpMaat, in de winkel worden de meubels verkocht die in de werkplaats gemaakt zijn. Ook gaan we bouwen aan een ruilwinkel, mensen kunnen dan iets wat ze niet meer gebruiken ruilen tegen iets wat ze nodig hebben. De deelnemers staan in de winkel, houden een registratie bij van de in– en uitgaande goederen, etc.

De verschillende plekken binnen de dagbesteding hebben allemaal hun eigen plek en hun eigen "leermeester". Verder is er ook een grote koffietafel en een loungehoek, midden in de werkplaats maar toch afgeschermd van de activiteiten. Hier kunnen de jongeren even pauze houden, een spelletje doen, of zich gewoon even terugtrekken uit de drukte.